Ушбу «Дастурий таъминот иктисодиёти»  фанини ўқитишдан мақсад - талабаларда дастурий таъминотни ишлаб чикишда, лойихалар хамда дастурни нархлаш тамойиллари, микроиктисодиёт фундаментал тамойилларини дастурлашда қўллаш, дастур ишлаб чиқиш мобайнида қарор қабул қилишда иктисодий тахлил усулларини ишлатишни ўрганишга оид  билимлар, амалий кўникмалар ва малакаларни шакллантириш ва шу тариқа уларни ишлаб чиқариш, лойиҳалаш ва тадқиқот масалаларини муваффақиятли ҳал этишга тайёрлашдан иборат.

Фаннинг вазифаси – дастур махсулотларини ишлаб чикишда харажатларни аниклаш, қадамларини фундаментал микроиктисодиёт усулларига оид  билимларни ўзлаштиришдан иборат.

Экономика программного обеспечения